Câu hỏi:

08/02/2022 143

Câu 2. Hệ thống khởi động được chia làm mấy loại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống khởi động được chia làm 4 loại:

1. Hệ thống khởi động bằng tay

2. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện

3. Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

4. Hệ thống khởi động bằng khí nén.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 15. Bộ phận điều khiển của hệ thống khởi động bằng động cơ điện là:

Xem đáp án » 08/02/2022 409

Câu 2:

Câu 7. Hãy cho biết, có mấy cách khởi động bằng tay?

Xem đáp án » 08/02/2022 290

Câu 3:

Câu 14. Khớp truyền động truyền động theo mấy chiều?

Xem đáp án » 08/02/2022 270

Câu 4:

Câu 13. Đối với hệ thống khởi động bằng động cơ điện, động cơ làm việc nhờ dòng điện 1 chiều lấy từ đâu?

Xem đáp án » 08/02/2022 192

Câu 5:

Câu 11. Hệ thống khởi động bằng khí nén khởi động bằng cách:

Xem đáp án » 08/02/2022 169

Câu 6:

Câu 3. Hệ thống khởi động đầu tiên trong phân loại là?

Xem đáp án » 08/02/2022 153

Bình luận


Bình luận