Câu hỏi:

08/02/2022 74

Câu 13. Khối đầu tiên trong sơ đồ khối của hệ thống truyền lực tàu thủy là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các khối trong sơ đồ khối hệ thống truyền lực tàu thủy là:

1. Động cơ

2. Li hợp

3. Hộp số

4. Hệ trục

5. Chân vịt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 106

Câu 2:

Câu 14. Khối thứ hai trong sơ đồ khối của hệ thống truyền lực tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 106

Câu 3:

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 100

Câu 4:

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 99

Câu 5:

Câu 1. Động cơ đốt trong trên tàu thủy có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 08/02/2022 97

Câu 6:

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 94

Câu 7:

Câu 7. Đặc điểm thứ 6 của động cơ đốt trong dùng trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 92

Bình luận


Bình luận