Câu hỏi:

08/02/2022 107

Trong chương trình công nghệ 12, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong chương trình công nghệ 12, có 2 cách phân loại mạch điện tử: theo chức năng và nhiệm vụ, theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều gồm có mấy khối?

Xem đáp án » 08/02/2022 121

Câu 2:

Người ta phân loại mạch điện tử theo:

Xem đáp án » 08/02/2022 98

Câu 3:

Mạch điện tử nào sau đây được phân loại theo chức năng và nhiệm vụ?

Xem đáp án » 08/02/2022 94

Câu 4:

Khối đầu tiên của mạch nguồn một chiều là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 89

Câu 5:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm mấy loại?

Xem đáp án » 08/02/2022 88

Câu 6:

Mạch điện tử có:

Xem đáp án » 08/02/2022 85

Bình luận


Bình luận