Câu hỏi:

08/02/2022 53

Nguồn điện 1 chiều có thể lấy ở đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nguồn điện một chiều cung cấp cho các thiết bị điện tử có thể dùng pin, acquy, hoặc chỉnh lưu đổi điện xoay chiều thành điện một chiều.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều gồm có mấy khối?

Xem đáp án » 08/02/2022 112

Câu 2:

Trong chương trình công nghệ 12, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 96

Câu 3:

Người ta phân loại mạch điện tử theo:

Xem đáp án » 08/02/2022 88

Câu 4:

Mạch điện tử nào sau đây được phân loại theo chức năng và nhiệm vụ?

Xem đáp án » 08/02/2022 84

Câu 5:

Khối đầu tiên của mạch nguồn một chiều là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 78

Câu 6:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm mấy loại?

Xem đáp án » 08/02/2022 77

Câu 7:

Trên thực tế, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 72

Bình luận


Bình luận