Câu hỏi:

08/02/2022 54

Khối thứ 2 của mạch nguồn một chiều là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khối đầu tiên là biến áp nguồn, khối thứ 3 là mạch lọc nguồn, khối thứ 4 là mạch ổn áp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều gồm có mấy khối?

Xem đáp án » 08/02/2022 114

Câu 2:

Trong chương trình công nghệ 12, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 99

Câu 3:

Người ta phân loại mạch điện tử theo:

Xem đáp án » 08/02/2022 94

Câu 4:

Mạch điện tử nào sau đây được phân loại theo chức năng và nhiệm vụ?

Xem đáp án » 08/02/2022 89

Câu 5:

Khối đầu tiên của mạch nguồn một chiều là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 82

Câu 6:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm mấy loại?

Xem đáp án » 08/02/2022 81

Câu 7:

Trên thực tế, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 75

Bình luận


Bình luận