Câu hỏi:

09/02/2022 127

Khái niệm hệ thống viễn thông:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết là khái niệm hệ thống thông tin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối phần phát thông tin gồm mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 271

Câu 2:

Khối đầu tiên của phần phát thông tin là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 163

Câu 3:

Có mấy môi trường truyền dẫn thông tin?

Xem đáp án » 09/02/2022 159

Câu 4:

Hệ thống viễn thông được chia làm mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 158

Câu 5:

Khối thứ ba của phần phát thông tin là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 139

Câu 6:

Sơ đồ khối phần thu thông tin gồm mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 115

Bình luận


Bình luận