Câu hỏi:

09/02/2022 136

Máy tăng âm nào sau đây phân loại theo linh kiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Máy tăng âm thông thường và chất lượng cao phân loại theo chất lượng, máy tăng âm công suất nhỏ phân loại theo công suất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo chất lượng, mấy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 738

Câu 2:

Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu:

Xem đáp án » 09/02/2022 734

Câu 3:

Sơ đồ khối máy tăng âm có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 512

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy tăng âm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 302

Câu 5:

Theo chất lượng, máy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 181

Câu 6:

Người ta phân loại máy tăng âm căn cứ vào?

Xem đáp án » 09/02/2022 124

Bình luận


Bình luận