Câu hỏi:

09/02/2022 95

Nhiện vụ của khối nguồn nuôi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

Đáp án B: Điều chỉnh độ trầm bổng của âm thanh là nhiệm vụ của khối mạch âm sắc

Đáp án C: Khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa là nhiệm vụ của khối mạch khuếch đại công suất.

Đáp án D: Khuếch đại tín hiệu đến một trị số nhất định là nhiệm vụ của khối mạch tiền khuếch đại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo chất lượng, mấy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 737

Câu 2:

Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu:

Xem đáp án » 09/02/2022 734

Câu 3:

Sơ đồ khối máy tăng âm có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 512

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy tăng âm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 302

Câu 5:

Theo chất lượng, máy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 181

Câu 6:

Máy tăng âm nào sau đây phân loại theo linh kiện?

Xem đáp án » 09/02/2022 135

Câu 7:

Người ta phân loại máy tăng âm căn cứ vào?

Xem đáp án » 09/02/2022 123

Bình luận


Bình luận