Câu hỏi:

09/02/2022 48

Nhiện vụ của khối mạch âm sắc là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

Đáp án A: Cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm là nhiệm vụ của khối nguồn nuôi.

Đáp án C: Khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa là nhiệm vụ của khối mạch khuếch đại công suất.

Đáp án D: Khuếch đại tín hiệu đến một trị số nhất định là nhiệm vụ của khối mạch tiền khuếch đại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo chất lượng, mấy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 732

Câu 2:

Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu:

Xem đáp án » 09/02/2022 728

Câu 3:

Sơ đồ khối máy tăng âm có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 506

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy tăng âm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 296

Câu 5:

Theo chất lượng, máy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 175

Câu 6:

Máy tăng âm nào sau đây phân loại theo linh kiện?

Xem đáp án » 09/02/2022 130

Câu 7:

Người ta phân loại máy tăng âm căn cứ vào?

Xem đáp án » 09/02/2022 116

Bình luận


Bình luận