Câu hỏi:

09/02/2022 42

Máy thu hình sẽ tái tạo lại tín hiệu nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình có loại nào sau đây?

Xem đáp án » 09/02/2022 764

Câu 2:

Có mấy loại máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 468

Câu 3:

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án » 09/02/2022 261

Câu 4:

Khối 2 của máy thu hình có tên gọi là:

Xem đáp án » 09/02/2022 260

Câu 5:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 217

Câu 6:

Máy thu hình màu có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 136

Câu 7:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 118

Bình luận


Bình luận