Câu hỏi:

09/02/2022 260

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sơ đồ nhận và xử lí tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho thấy, tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới loa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình có loại nào sau đây?

Xem đáp án » 09/02/2022 763

Câu 2:

Có mấy loại máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 466

Câu 3:

Khối 2 của máy thu hình có tên gọi là:

Xem đáp án » 09/02/2022 259

Câu 4:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 214

Câu 5:

Máy thu hình màu có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 136

Câu 6:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 115

Bình luận


Bình luận