Câu hỏi:

09/02/2022 476

Có mấy loại máy thu hình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 loại máy thu hình: máy thu hình màu và máy thu hình đen trắng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình có loại nào sau đây?

Xem đáp án » 09/02/2022 771

Câu 2:

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án » 09/02/2022 262

Câu 3:

Khối 2 của máy thu hình có tên gọi là:

Xem đáp án » 09/02/2022 261

Câu 4:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 219

Câu 5:

Máy thu hình màu có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 138

Câu 6:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 119

Bình luận


Bình luận