Câu hỏi:

09/02/2022 94

Ulà kí hiệu của:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đầu vào không đảo kí hiệu là UVK nên B sai

+ Đầu ra kí hiệu là Ura nên C sai

+ Do B và C sai nên D cũng sai.

Vậy đáp án A đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đầu vào không đảo của IC khuếch đại thuật toán có kí hiệu dấu:

Xem đáp án » 09/02/2022 124

Câu 2:

Ura là kí hiệu của:

Xem đáp án » 09/02/2022 123

Câu 3:

Hệ số khuếch đại có công thức:

Xem đáp án » 09/02/2022 109

Câu 4:

UVK là kí hiệu của:

Xem đáp án » 09/02/2022 105

Câu 5:

Mạch khuếch đại sử dụng linh kiện nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 97

Câu 6:

IC khuếch đại thuật toán có các tầng ghép:

Xem đáp án » 09/02/2022 97

Câu 7:

IC khuếch đại thuật toán có mấy đầu vào?

Xem đáp án » 09/02/2022 96

Bình luận


Bình luận