Câu hỏi:

07/03/2022 249

“Khẩu hiệu sống trong lao động chết trong chiến đấu” được sử dụng trong cuộc khởi nghĩa nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi thiết lập chế độ cộng hòa. Tinh thần đấu tranh của họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực lượng tham gia chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) là tầng lớp nào?

Xem đáp án » 07/03/2022 630

Câu 2:

Phát minh nào có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp Anh TK XVIII?

Xem đáp án » 07/03/2022 313

Câu 3:

Chứng minh đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp cuối TK XIX đầu TK XX. 

Xem đáp án » 07/03/2022 240

Câu 4:

“ Mặt trời không bao giờ lặng ở nước Anh” ý nói:

Xem đáp án » 07/03/2022 230

Câu 5:

Cuộc cách mạng nào trên thế giới từ giữa TK XVI-TK XIX là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

Xem đáp án » 07/03/2022 222

Câu 6:

Vì sao máy móc được sử dụng trong giao thông vận tải ở Anh TKXIX?

Xem đáp án » 07/03/2022 221

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »