Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 7435 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vì sao máy móc được sử dụng trong giao thông vận tải ở Anh TKXIX?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở Anh, do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và khách hàng tăng nhanh nên trong đầu thế kỉ XIX, máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải.


Câu 2:

Chứng minh đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp cuối TK XIX đầu TK XX. 

Xem đáp án

Anh:

Tốc độ phát triển chậm, đứng thứ 3 TG

Anh chú trọng đầu tư TB vào thuộc địa hơn đầu tư phát triển công nghiệp trong nước

Nhiều công ti độc quyền xuất hiện

Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn, nằm rải rác khắp các châu lục.

Chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân

Pháp:

Phát triển chậm lại , đứng thứ tư TG

Thời kì này, ở Pháp hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối nền kinh tế đất nước. Đặc điểm nổi bật của tổ chức độc quyền ở Pháp là sự tập trung ngân hàng đạt mức cao.

Xuất hiện các công ty độc quyền

Chú trọng xuất khẩu TB cho các nước chậm tiến vay lấy lãi nặng

Chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

 


Câu 3:

“Khẩu hiệu sống trong lao động chết trong chiến đấu” được sử dụng trong cuộc khởi nghĩa nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi thiết lập chế độ cộng hòa. Tinh thần đấu tranh của họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”


Câu 4:

“ Mặt trời không bao giờ lặng ở nước Anh” ý nói:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trước năm 1914, thuộc địa Anh trải khắp địa cầu, chiếm tới 1/4 diện tích lục địa và 1/4 dân số thế giới. Người ta ví nước Anh là nước “Mặt trời không bao giờ lặn”.


Câu 5:

Lực lượng tham gia chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) là tầng lớp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Lực lượng chủ yếu tham gia cuộc khởi nghĩa Xipay chính là các binh lính Xipay. Những người này tham gia chiến đấu cho quyền lợi của đội quân.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

E

10 tháng trước

Efgh Abcd

H

10 tháng trước

Huyền Kiu

Bình luận


Bình luận