Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 1658 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Khu vực mà tư bản Anh xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kì. Vì đây là một khu vực rộng lớn, có nền kinh tế phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực, tư bản rất cao


Câu 2:

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. ... Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn, nằm rải rác khắp các châu lục.

⟹ Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.


Câu 3:

Quốc tế thứ hai Không có đóng góp nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Quốc tế thứ hai không có thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước.


Câu 4:

“Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

“Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là Mác


Câu 5:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII - XIX là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ là đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận