Câu hỏi:

18/03/2022 38

Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Năm 1905, công đoàn đầu tiên của công nhân xe lửa được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-ne-xi-a.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 111

Câu 2:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII - XIX là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 89

Câu 3:

Trình bày tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Xem đáp án » 18/03/2022 74

Câu 4:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 5:

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 62

Câu 6:

Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc ( 1898) có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Câu 7:

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Xem đáp án » 18/03/2022 56

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »