Câu hỏi:

18/03/2022 96

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII - XIX là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ là đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 113

Câu 2:

Trình bày tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Xem đáp án » 18/03/2022 94

Câu 3:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Câu 4:

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 64

Câu 5:

Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc ( 1898) có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 59

Câu 6:

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »