Câu hỏi:

18/03/2022 86

Trình bày tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

* phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và sự hèn yếu của nhà Mãn Thanh, nhân dân Trung Quốc đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, phong kiến.

Tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống Anh xâm lược (1840-1842) và phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc (1851-1864).

Cuộc vận động Duy tân (1898): Hai nhà nho yêu nước là Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi chủ trương cải cách chính trị thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến. Phong trào Duy tân tồn tại 103 ngày thì thất bại vì lực lượng phái Duy tân yếu, các thế lực bảo thủ quá mạnh.

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn (1900): Bùng nổ ở Sơn Đông, phong trào nhanh chóng lan rộng ra vùng Sơn Tây và Đông Bắc Trung Quốc. Nghĩa quân tiến vào Bắc Kinh, tấn công các sứ quán nước ngoài.

Liên quân tám nước đế quốc Anh, Nhật, Đức, Mỹ Nga, Pháp, Áo-Hung, I-ta-li-a kéo vào Bắc Kinh đàn áp phong trào. Nghĩa Hòa đoàn anh dũng chiến đấu nhưng thất bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí và bị triều đình Mãn Thanh cấu kết với đế quốc đàn áp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 113

Câu 2:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII - XIX là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 95

Câu 3:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Câu 4:

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 64

Câu 5:

Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc ( 1898) có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Câu 6:

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Xem đáp án » 18/03/2022 57

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »