Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữ kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2078 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cách mạng công nghiệp khởi đầu ở nước nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Cách mạng công nghiệp hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới.


Câu 2:

Hệ quả quan trọng nhất về mặt xã hội của cách mạng công nghiệp là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Hệ quả:

Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản và vô sản.

Sự tăng cường bóc lột của giai cấp tư sản đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

Trong đó hệ quả về mặt xã hội quan trọng nhất đó là việc hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản và vô sản.


Câu 3:

Trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân đập phá máy móc vì

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân đập phá máy móc, vì: - Họ nghĩ máy móc là đối tượng làm họ khổ. ... =>Vì vậy, họ trút căm thù vào máy móc.


Câu 4:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, đốt công xưởng, hình thành đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp công nhân.Phong trào đấu tranh diễn ra từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX.


Câu 5:

Cuộc cách mạng tư sản nào là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, thể hiện sự thắng thế của giai cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến, báo hiệu sự suy vong của giai cấp phong kiến. ... Đây là tính chất chung của nhiều cuộc cách mạng lớn trong thời kỳ Cận đại


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận