Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2080 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lý do quan trọng nhất khiến Đông Nam Á trở thành đối tượng để thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây vì: ... Đây là khu vực giàu tài nguyên : lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản..., có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ lớn. Nhân khi chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, vào nửa sau thế kỉ XIX. Tuy nên lý do quan trọng nhất khiến Đông Nam Á trở thành đối tượng để thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược là có vị trí chiến lược quan trọng và giàu tài nguyên thiên nhiên.


Câu 2:

Hầu hết các nước trong khu vực đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ngoại trừ:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Hầu hết các nước trong khu vực đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ Xiêm


Câu 3:

Vì sao Lê nin gọi chủnghĩa đếquốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. ... Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn, nằm rải rác khắp các châu lục.

⟹ Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.


Câu 4:

Tính đến năm 1914 hệ thống thuộc địa của Anh là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các con số phản ánh đúng về hệ thống thuộc địa của Anh đến năm 1914 là 33 triệu km2, dân số 400 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới.


Câu 5:

Cuối thế kỉ XIX – đầu TK XX các cuộc chiến tranh đế quốc diễn ra vì:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cuối thế kỉ XIX – đầu TK XX các cuộc chiến tranh đế quốc diễn ra vì các nước đế quốc tranh giành thuộc địa với nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận