Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2081 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành của giai cấp mới

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.


Câu 2:

Vùng đất Nê- Đéc –Lan nay thuộc hai nước:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Hà Lan bao gồm lãnh thổ hai nước Hà Lan và Bỉ ngày nay, có tên gọi Nê-đéc-lan (vùng đất thấp).


Câu 3:

Trước cách mạng Pháp là nước có thể chế chính trị:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua. Vua đứng đầu có quyền quyết định tất cả.


Câu 4:

Trong xã hội Pháp trước cách mạng đẳng cấp thứ 3 gồm:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Đẳng cấp thứ ba: gồm nông dân, tư sản, bình dân thành thị.


Câu 5:

Trong xã hội Pháp trước cách mạng tầng lớp nghèo nhất là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong Đẳng cấp thứ ba, nông dân chiếm 90% dân số (khoảng 24 triệu người) là giai cấp nghèo khổ nhất vì không có ruộng đất, bị nhiều tầng lớp áp bức, bóc lột.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận