Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữ kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 7402 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật là

Xem đáp án

Chọn đáp ánC

Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật là giai cấp có thế lực về kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị


Câu 2:

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì

Xem đáp án

Lời giải:

Chọn đáp ánA

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để do:

- Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến ->sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.


Câu 3:

Tổng thống đầu tiên của nước cộng hòa liên bang Mĩ là

Xem đáp án

Chọn đáp ánA

Oa Sinh tơn, tổng thống đầu tiên, đã được bầu làm Tổng thống vào năm 1789 sau một cuộc bỏ phiếu nhất trí của các đại cử tri đoàn.


Câu 4:

Hiện nay, tổng thống của nước cộng hòa liên bang Mĩ là

Xem đáp án

Lời giải:

Chọn đáp án D

Joe Biden hiện đang là đương kim tổng thống, ông nhậm chức vào trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021.


Câu 5:

Nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản là

Xem đáp án

Lời giải:

Chọn đáp án C

Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa; mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

E

10 tháng trước

Efgh Abcd

H

10 tháng trước

Huyền Kiu

Bình luận


Bình luận