Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 1687 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí


Câu 2:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này, thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1859)


Câu 4:

Đảng Quốc Đại là đảng của giai cấp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp, tầng lớp tư sản.


Câu 5:

Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Vì Trung Quốc đất rộng, người đông nên không có 1 nước đế quốc nào có thể chiếm trọn Trung Quốc nên nhiều nước đế quốc cùng nhau xâu xé, xâm lược Trung Quốc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận