Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữ kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2086 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Xem đáp án

Lời giải:

Cách mạng tháng Mười Nga đưa đến việc thành lập Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới.

+ Đối với nước Nga: Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ XHCN trên một đất nước rộng lớn.

+ Đối với thế giới: Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.


Câu 2:

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Xem đáp án

Trả lời:

Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ mạnh mẽ bởi vì:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc để lại nhiều hậu quả nặng nề. Các nước đế quốc tăng cường khai thác thuộc địa để bù đắp những hậu quả do chiến tranh gây ra, làm tăng lên những mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội các nước thuộc địa.

Phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ.

Nga năm 1917, quan trọng nhất là vai trò của giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở các nước này. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga cũng có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á.


Câu 3:

Nêu nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì giống và khác nhau?

Xem đáp án

Trả lời:

Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai:

+ Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thếgiới 1929-1933 đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng, đào sâu mâu thuẩn giữa các nước đế quốc, đồng thời chính sách thỏa hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mỹ và âm mưu chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô đã tạo điều kiện đê phát xít Đức, Ý, Nhật châm ngòi lữa chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai.

Những điểm giống và khác nhau về nguyên nhân bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai:

+ Giống nhau: cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẩn giữa các nước đế quốc về vấn đề phân chia thị trường và thuộc địa. Về tính chất: phi nghĩa, gây tổn thương nặng nề về sức người sức của của nhân loại, để lại những hậu quả nặng nề. Thoát ra khỏi 2 cuộc chiến tranh tất cả các nước dũ thắng trận hay bại trận đều phải gánh chịu những hậu quả, tổn thất hết sức nặng nề. Sau hai cuộc chiến, trật tự thế giới được thiết lập.

+ Khác nhau: Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên Xô –Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới. Quy mô, mức độ của Chiến tranh thế giới thứ nhất nhỏ hơn Chiến tranh thế giới thứ hai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận