Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữ kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2077 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho :

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã thành công, chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.


Câu 2:

Giêm- Oát phát minh ra máy hơi nước vào năm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Năm 1769, Watt đã được nhận bằng độc quyền về cải tiến máy hơi nước, một thành qủa rất vĩ đại. Watt đã cải tiến máy hơi nước một bộ phận có thể phân ly để làm lạnh và cách ly xy-lanh của nó. Năm 1782, ông đã phát minh ra máy hơi nước kiểu song động.


Câu 3:

Cuối thế kỉ XIX, nước Anh dẫn đầu thế giới về?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Cuối thế kỉ XIX, tuy mất vai trò bá chủ thế giới nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.


Câu 4:

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp tư sản


Câu 5:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại tư sản là?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Vào cuối thế kỉ XVIII phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra mạnh mẽ ở Anh. Đầu thế kỉ XIX phong trào lan nhanh ra các nước khác như: Pháp, Bỉ, Đức


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận