Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữ kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2087 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, đã xuất hiện hai giai cấp cơ bản, đối lập nhau về lợi ích là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.


Câu 2:

Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào vương quốc Tây Ban Nha


Câu 3:

Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nổi tiếng nhất ở Anh là ngành len dạ. Đó là một ngành sản xuất lâu đời ở Anh và đến thế kỷ XVII đã lan rộng khắp toàn quốc.


Câu 4:

Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng với sự kiện gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Do áp lực của quần chúng, đầu năm 1949, Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa do Ô-li-vơ Crôm-oen (1599 – 1658) ->Cách mạng đạt tới đỉnh cao.


Câu 5:

Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận