Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2085 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Giai cấp tư sản và vô sản đặc trưng cho xã hội tư bản


Câu 2:

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, thể hiện sự thắng thế của giai cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến, báo hiệu sự suy vong của giai cấp phong kiến.


Câu 3:

Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

2. Giêm Ha- gri- vơ sáng chế ra máy Gien – ni

3. Ac- crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni.

+ Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

+ Năm 1784, máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng.


Câu 4:

Nhà khoa học nào đã nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.


Câu 5:

Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau

Thời gian

 

Sự kiện

 

1911

 

 

1914 -1918

 

 

 

1917

 

 

1939-1945

 

 

Xem đáp án

Lời giải:

Thời gian

 

Sự kiện

 

1911

 

Cách mạng Tân Hợi

1914 -1918

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất

 

1917

 

Cách mạng tháng Mười Nga


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận