Câu hỏi:

11/03/2022 65

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, thể hiện sự thắng thế của giai cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến, báo hiệu sự suy vong của giai cấp phong kiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

2. Giêm Ha- gri- vơ sáng chế ra máy Gien – ni

3. Ac- crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

Xem đáp án » 11/03/2022 1,371

Câu 2:

Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội.

Xem đáp án » 11/03/2022 124

Câu 3:

Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau

Thời gian

 

Sự kiện

 

1911

 

 

1914 -1918

 

 

 

1917

 

 

1939-1945

 

 

Xem đáp án » 11/03/2022 74

Câu 4:

Nhà khoa học nào đã nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” ?

Xem đáp án » 11/03/2022 66

Câu 5:

Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc cách mạng nào ? Vì sao ?

Xem đáp án » 11/03/2022 62

Câu 6:

Trình bày nội dung chủ yếu và tác dụng của chính sách mới ?

Xem đáp án » 11/03/2022 44

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »