Câu hỏi:

11/03/2022 42

Trình bày nội dung chủ yếu và tác dụng của chính sách mới ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Nội dung:

Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế - tài chính.

Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng... với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

Tác dụng: Nhờ những nội dung trên của Chính sách mới nước Mĩ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

2. Giêm Ha- gri- vơ sáng chế ra máy Gien – ni

3. Ac- crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

Xem đáp án » 11/03/2022 1,365

Câu 2:

Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội.

Xem đáp án » 11/03/2022 122

Câu 3:

Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau

Thời gian

 

Sự kiện

 

1911

 

 

1914 -1918

 

 

 

1917

 

 

1939-1945

 

 

Xem đáp án » 11/03/2022 72

Câu 4:

Nhà khoa học nào đã nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” ?

Xem đáp án » 11/03/2022 65

Câu 5:

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là.

Xem đáp án » 11/03/2022 62

Câu 6:

Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc cách mạng nào ? Vì sao ?

Xem đáp án » 11/03/2022 62

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »