Câu hỏi:

11/03/2022 1,382

Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

2. Giêm Ha- gri- vơ sáng chế ra máy Gien – ni

3. Ac- crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

+ Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni.

+ Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

+ Năm 1784, máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội.

Xem đáp án » 11/03/2022 125

Câu 2:

Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau

Thời gian

 

Sự kiện

 

1911

 

 

1914 -1918

 

 

 

1917

 

 

1939-1945

 

 

Xem đáp án » 11/03/2022 74

Câu 3:

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là.

Xem đáp án » 11/03/2022 68

Câu 4:

Nhà khoa học nào đã nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” ?

Xem đáp án » 11/03/2022 68

Câu 5:

Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc cách mạng nào ? Vì sao ?

Xem đáp án » 11/03/2022 66

Câu 6:

Trình bày nội dung chủ yếu và tác dụng của chính sách mới ?

Xem đáp án » 11/03/2022 45

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »