Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 7397 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện ở điểm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Đây là lĩnh vực đầu tiên giúp cho tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển. Là nền tảng của các lĩnh vực, nền kinh tế khác.


Câu 2:

Ai là người khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Thế kỷ XVII, nước Anh vẫn trong tình trạng sản xuất kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ. Năm 1764, James Hagreaves (một người thợ mộc) đã sáng chế chiếc máy kéo sợi với 8 cọc suốt quay cùng lúc.


Câu 3:

Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra đầu tiên ở ngành nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu với sự phát triển sản xuất hàng hóa của ngành công nghiệp dệt.


Câu 4:

Hình thức đấu tranh ở buổi ban đầu của công nhân là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ban đầu là đấu tranh với hình thức đập phá máy móc, đốt công xưởng. Hình thức đấu tranh tự phát của giai cấp vô sản.


Câu 5:

Phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra đầu tiên ở:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra đầu tiên ở Anh, sau đó lan rộng ra các nước khác vào đầu thế kỉ XIX


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

E

10 tháng trước

Efgh Abcd

H

10 tháng trước

Huyền Kiu

Bình luận


Bình luận