Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 7398 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Giai cấp tư sản: được hình thành từ các chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có. Chính vì vậy giai cấp này là giai cấp chính cho xã hội tư bản


Câu 2:

Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Xã hội phong kiến Pháp phân thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. ... Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế, nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua.


Câu 3:

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 –1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp Tư sản


Câu 4:

Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã thành công, chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

E

10 tháng trước

Efgh Abcd

H

10 tháng trước

Huyền Kiu

Bình luận


Bình luận