Câu hỏi:

11/03/2022 87

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này, thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 141

Câu 2:

Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

Cột A

 

Cột B

 

1. Năm 1863-1866

 

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

 

2. Năm 1896-1898

 

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập

3. Năm 1884 -1913

 

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

 

4. Năm 1905

 

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

 

 

E. Phong trào nông dân Yên Thế

 

Xem đáp án » 11/03/2022 130

Câu 3:

Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 94

Câu 4:

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX?

Xem đáp án » 11/03/2022 87

Câu 5:

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 86

Câu 6:

Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

Xem đáp án » 11/03/2022 81

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »