Câu hỏi:

11/03/2022 76

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật

Trong công nghiệp:

+ Từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất máy mọc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Âu - Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp:

Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.

Phát minh phương pháp sản xuất nhôm nhanh và rẻ.

Nhiều máy móc chế tạo công cụ ra đời.

Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc.

Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

Giao thông, liên lạc:

+ Năm 1807, tàu thủy chạy bằng hơi nước.

+ Năm 1802, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.

+ Năm 1814, xe lửa chạy trên đường sắt.

+ Phát minh máy điện tín, sáng chế bảng chữ cái cho điện tín.

Nông nghiệp:

Kỹ thuật và phương pháp canh tác có nhiều tiến bộ:

+ Phân hóa học được sử dụng.

+ Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt được sử dụng.

Quân sự: Nhiều vũ khí mới được sản xuất: Đại bác, súng trường, chiến hạm, ngư lôi, khí cầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

Cột A

 

Cột B

 

1. Năm 1863-1866

 

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

 

2. Năm 1896-1898

 

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập

3. Năm 1884 -1913

 

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

 

4. Năm 1905

 

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

 

 

E. Phong trào nông dân Yên Thế

 

Xem đáp án » 11/03/2022 126

Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 115

Câu 3:

Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 84

Câu 4:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 81

Câu 5:

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 76

Câu 6:

Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì ?

Xem đáp án » 11/03/2022 70

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »