Câu hỏi:

11/03/2022 72

Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Từ năm 1840 - 1842, thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

Cột A

 

Cột B

 

1. Năm 1863-1866

 

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

 

2. Năm 1896-1898

 

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập

3. Năm 1884 -1913

 

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

 

4. Năm 1905

 

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

 

 

E. Phong trào nông dân Yên Thế

 

Xem đáp án » 11/03/2022 126

Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 118

Câu 3:

Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 85

Câu 4:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 82

Câu 5:

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX?

Xem đáp án » 11/03/2022 78

Câu 6:

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 77

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »