Câu hỏi:

11/03/2022 37

Tình hình Nhật Bản sau cuộc Duy Tân Minh Trị? Qua cuộc Duy Tân Minh Trị em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Tình hình Nhật Bản:

+ Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp. Giữ được độc lập và trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á.

+ Nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

+ Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Bài học: Dám thay đổi, luôn tìm tòi cái mới, tiếp thu có chọn lọc, vai trò của giáo dục, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công cuộc xây dựng đất nước,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

Cột A

 

Cột B

 

1. Năm 1863-1866

 

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

 

2. Năm 1896-1898

 

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập

3. Năm 1884 -1913

 

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

 

4. Năm 1905

 

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

 

 

E. Phong trào nông dân Yên Thế

 

Xem đáp án » 11/03/2022 124

Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 110

Câu 3:

Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 11/03/2022 83

Câu 4:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 80

Câu 5:

Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

Xem đáp án » 11/03/2022 75

Câu 6:

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX?

Xem đáp án » 11/03/2022 75

Câu 7:

Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì ?

Xem đáp án » 11/03/2022 69

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »