Câu hỏi:

18/03/2022 61

Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc ( 1898) có ý nghĩa gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc (1898) do bộ phận phái Duy tân trong triều đình phong kiến Mãn Thanh khởi xướng, chủ trương tiến hành cải cách chính trị để cải thiện tình hình. Mặc dù thất bại nhưng phong trào đã mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc về nhiều mặt: chính trị, văn hóa, tư tưởng. Mặc dù chưa phế bỏ được trật tự chế độ phong kiến và vai trò thống trị của nền văn hóa phong kiến ở Trung Quốc, nhưng nó đã làm lung lay trật tự và nền tảng văn hóa đó. Phong trào Duy Tân cuối thế kỉ XIX là một cuộc giải phóng tư tưởng, góp phần mở đường cho những trào lưu văn hóa và tư tưởng chính trị tiến bộ hơn thâm nhập và phát triển trong xã hội Trung Quốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 115

Câu 2:

Trình bày tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Xem đáp án » 18/03/2022 101

Câu 3:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII - XIX là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 98

Câu 4:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 74

Câu 5:

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 6:

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Xem đáp án » 18/03/2022 59

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »