Câu hỏi:

18/03/2022 42

Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc đấu tranh chống lại sự xâm lược của đế quốc, tấn công các Đại sứ quán của nước ngoài ở Bắc Kinh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 114

Câu 2:

Trình bày tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Xem đáp án » 18/03/2022 100

Câu 3:

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII - XIX là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 96

Câu 4:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 73

Câu 5:

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 65

Câu 6:

Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc ( 1898) có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 60

Câu 7:

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »