Câu hỏi:

08/03/2022 470

 Trong các số tự nhiên sau, số có ước nhiều nhất là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lý thuyết: Nếu m = ax. by. cz, với a, b, c là số nguyên tố thì m có (x + 1)(y + 1)(z + 1) ước.

Vậy ta phân tích các số đã cho ra thừa số nguyên tố rồi tìm các ước của số đó.

1 464 = 23. 3 . 61 có (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16 ước

496 = 24. 31 có (4 + 1)(1 + 1) = 10 ước

1 035 = 32. 5 . 23 có (2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 12 ước

1 517 = 37 . 41 có (1 + 1)(1 + 1) = 4 ước

Vậy số tự nhiên có ước nhiều nhất là 1 464.

Chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Hãy viết tập hợp A tất cả các ước của 24:

Xem đáp án » 08/03/2022 424

Câu 2:

 Cho số 150 = 2 . 3 . 52, số lượng ước của 150 là bao nhiêu?

Xem đáp án » 20/07/2022 412

Câu 3:

 Tìm số tự nhiên n biết 1 + 2 + 3 + ... + n = 465.

Xem đáp án » 08/03/2022 381

Câu 4:

Cho a = 22. 7, hãy viết tập hợp Ư(a) tất cả các ước của a.

Xem đáp án » 20/07/2022 319

Bình luận


Bình luận