Câu hỏi:

05/12/2019 1,415

Khi cho các đồng phân củA C4H9Br phản ứng với dung dịch NaOH dư thì số sản phẩm hữu cơ có thể tạo ra là :          

Trả lời:

Lời giải:

C4H9Br có 4 đồng phân

CH3CH2CH2CH2Br

CH3CH2CHBrCH3

CH3CHCH2Br

        CH3

CH3CBrCH3

        CH3

⇒ Khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra 4 sản phẩm

Đáp án B.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất C3H7Cl có bao nhiêu đồng phân ?  

Xem đáp án » 05/12/2019 9,382

Câu 2:

Ứng với công thức C5H11OH thì số Ancol no đơn chức bậc I là :

Xem đáp án » 05/12/2019 3,490

Câu 3:

Có bao nhiêu đồng phân của C4H8(OH)2 có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh ?

Xem đáp án » 06/12/2019 3,380

Câu 4:

Ancol nào bị oxi hoá tạo ra Anđêhit khi phản ứng với CuO, t0 :

Xem đáp án » 05/12/2019 3,285

Câu 5:

Trong Ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được Anken Y. Phân tử khối của Y là:

Xem đáp án » 06/12/2019 3,159

Câu 6:

Khi tách nước từ Ancol 3 – metyl – butan – 2 – ol thì sản phẩm chính thu được là :

Xem đáp án » 06/12/2019 2,745

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85