Câu hỏi:

05/12/2019 868

Cho các phản ứng sau :       

(1) HBr + etanol   ;  (2)  C2H4 + Br2 ;    

(3) C2H4 + HBr     (4) C2H6 + Br2 ( As, tỉ lệ mol là 1 : 1).

Số phản ứng tạo ra C2H5Br là : 

Trả lời:

Lời giải:

(1) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H4 + HBr → C2H5Br

(4)  C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr

Đáp án C.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất C3H7Cl có bao nhiêu đồng phân ?  

Xem đáp án » 05/12/2019 9,281

Câu 2:

Ứng với công thức C5H11OH thì số Ancol no đơn chức bậc I là :

Xem đáp án » 05/12/2019 3,425

Câu 3:

Có bao nhiêu đồng phân của C4H8(OH)2 có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh ?

Xem đáp án » 06/12/2019 3,328

Câu 4:

Ancol nào bị oxi hoá tạo ra Anđêhit khi phản ứng với CuO, t0 :

Xem đáp án » 05/12/2019 3,228

Câu 5:

Trong Ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được Anken Y. Phân tử khối của Y là:

Xem đáp án » 06/12/2019 2,972

Câu 6:

Khi tách nước từ Ancol 3 – metyl – butan – 2 – ol thì sản phẩm chính thu được là :

Xem đáp án » 06/12/2019 2,705

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85