Câu hỏi:

18/03/2022 79

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở Vũ Xương

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 88

Câu 2:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 81

Câu 3:

Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật có sức cuốn hút các nước châu Á noi theo, trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam?

Xem đáp án » 18/03/2022 67

Câu 4:

Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 5:

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

Xem đáp án » 18/03/2022 65

Câu 6:

Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »