Câu hỏi:

18/03/2022 66

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Trung Quốc là một nước rộng lớn, có dân số đứng đầu thế giới. Trong khi thế lực phong kiến đang ngày càng suy yếu thì Trung Quốc thực sự là một thị trường béo bở, là nơi mà các đế quốc có thể khai thác các nguồn tài nguyên mà Trung Quốc có, cùng với đó là lực lượng lao động rồi dào. Chính vì vậy để xâm chiếm toàn bộ thì cần các nước tham gia.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 88

Câu 2:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 81

Câu 3:

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

Xem đáp án » 18/03/2022 79

Câu 4:

Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật có sức cuốn hút các nước châu Á noi theo, trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam?

Xem đáp án » 18/03/2022 67

Câu 5:

Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 6:

Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »