Câu hỏi:

18/03/2022 49

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp(1946 - 1954) của nhân dân ta?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Pháp đã có những hành động: Mở cuộc tấn công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ; Ở Bắc Bộ, quân Pháp khiêu khích tiến công ta ở Hải Phòng và Lạng Sơn; Ở Hà Nội, quân Pháp bắn súng, ném lựu đạn vào nhiều nơi,…

=>Do thực dân Pháp bội ước, từ ngày 19 - 12 - 1946, nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược (1946 - 1954)

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với giai đoạn 1936 - 1939, chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1939 -1945 có điểm mới nào sau đây?

Xem đáp án » 18/03/2022 150

Câu 2:

Tổ chức nào được coi là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xem đáp án » 18/03/2022 127

Câu 3:

Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” được đưa ra trongvăn kiên nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 113

Câu 4:

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.

3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản ở Trung Quốc.

4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao.

Xem đáp án » 18/03/2022 110

Câu 5:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về việc thỏa thuận đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa bacường quốc trong Hội nghị lanta (2-1945)?

Xem đáp án » 18/03/2022 99

Câu 6:

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 87

Câu 7:

Nước nào sau đây không có mặt tại Hội nghị Ianta (2/1945)

Xem đáp án » 18/03/2022 71

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »