Câu hỏi:

18/03/2022 58

Một con tàu đang chạy trên mặt biển. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa vào lí thuyết:

- Vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

- Vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì ta nói vật đứng yên so với vật mốc.

A. Đúng – Vật mốc được chọn là hành khách, vị trí của hành khách không thay đổi theo thời gian so với toa tàu =>Tàu đứng yên so với hành khách.

B. Đúng – Vật mốc được chọn là mặt nước, vị trí của hành khách thay đổi theo thời gian so với mặt nước =>Tàu chuyển động so với mặt nước.

C. Đúng – Vật mốc được chọn là chiếc tàu đánh cá đang chạy ngược chiều trên biển, vị trí của hành khách thay đổi theo thời gian so với tàu đánh cá =>Tàu chuyển động so với tàu đánh cá.

D. Sai – Vật mốc được chọn là người lái tàu, vị trí của hành khách không thay đổi theo thời gian so với người lái tàu =>Tàu đứng yên so với người lái tàu.

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem đáp án » 18/03/2022 247

Câu 2:

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

Xem đáp án » 18/03/2022 152

Câu 3:

Thả rơi một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống đất, nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quỹ đạo chuyển động của viên bi là

Xem đáp án » 18/03/2022 96

Câu 4:

Dạng chuyển động của đầu kim đồng hồ là

Xem đáp án » 18/03/2022 84

Câu 5:

Công thức tính vận tốc là

Xem đáp án » 18/03/2022 74

Câu 6:

Khi một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Câu 7:

Đâu không phải tên của một loại lực ma sát?

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Bình luận


Bình luận