Câu hỏi:

18/03/2022 152

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vật chuyển động chậm dần là có có lực ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc giữa hai vật, cản trở chuyển động của vật.

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem đáp án » 18/03/2022 245

Câu 2:

Thả rơi một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống đất, nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quỹ đạo chuyển động của viên bi là

Xem đáp án » 18/03/2022 93

Câu 3:

Dạng chuyển động của đầu kim đồng hồ là

Xem đáp án » 18/03/2022 82

Câu 4:

Công thức tính vận tốc là

Xem đáp án » 18/03/2022 70

Câu 5:

Khi một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì

Xem đáp án » 18/03/2022 70

Câu 6:

Đâu không phải tên của một loại lực ma sát?

Xem đáp án » 18/03/2022 69

Bình luận


Bình luận