Câu hỏi:

19/03/2022 67

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường Liên Xô và Mỹ

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 725

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 89

Câu 3:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

Xem đáp án » 19/03/2022 79

Câu 4:

Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

Xem đáp án » 19/03/2022 66

Câu 5:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 63

Câu 6:

Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức Asean 8/8/1967

Xem đáp án » 19/03/2022 59

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »