Câu hỏi:

23/03/2022 567

Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản là không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đáp án A, B, D loại vì đây là nhận định đúng về Nhật Bản.

- Đáp án C đúng vì Nhật đứng dưới chiếc ô bảo trợ hạt nhân của Mĩ nên Nhật không phải là cường quốc hạt nhân.

Chọn đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thể giới thứ hai đều

Xem đáp án » 23/03/2022 2,705

Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đó là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 23/03/2022 923

Câu 3:

Một yếu tố tác động đến sự xuất hiện xu thể hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 23/03/2022 601

Câu 4:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác?

Xem đáp án » 23/03/2022 559

Câu 5:

Một trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á tử nửa sau thế kỉ XX là

Xem đáp án » 23/03/2022 536

Câu 6:

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 299

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK