Câu hỏi:

12/12/2019 87

Chất X là hợp chất thơm, a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Nếu cho a mol X phản ứng với Na dư thì được 22,4a (lít) khí H2 đktc . Tìm X :

Trả lời:

Lời giải:

X tác dụng với NaOH với tỉ lệ 1 : 1  X có nhóm chức của phenol

nH2 = a  nNa = 2a

X tác dụng với Na với tỉ lệ 1 : 2  X có 1 nhóm chức phenol 1 nhóm chức ancol

 X là HOCH2C6H4OH  

Đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7H8O2 phản ứng được với Na ; dung dịch NaOH . Khi cho X phản ứng với Na dư thì số mol H2  tạo ra bằng số mol X tham gia phản ứng . X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol là 1 : 1. Tìm X :

Xem đáp án » 12/12/2019 3,464

Câu 2:

Khi đốt cháy hết 0,1mol X ( là dẫn xuất của benzen ), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2g . Biết rằng 1 mol X chỉ phản ứng được với một mol NaOH . Tìm X :

Xem đáp án » 12/12/2019 2,730

Câu 3:

Đốt cháy 5,8 gam X thu được 2,65 gam Na2CO3 ; 2,25 gam H2O và 12,1 gam CO2. Biết một phân tử X chỉ chứa một nguyên tử oxi. Sục khí CO2 vào dung dịch X được dung dịch Y là dẫn xuất của benzen. CTPT của Y là :

Xem đáp án » 12/12/2019 2,675

Câu 4:

A gồm phenol và propan – 1 – ol . Cho m gam A phản ứng với Na dư được 36,2g muối. Để trung hoà m gam A cần vừa hết 100ml NaOH 1M . Tính % khối lượng của phenol trong A :

Xem đáp án » 12/12/2019 2,313

Câu 5:

Cho 47g phenol phản ứng với hỗn hợp gồm 200g HNO3 68% và 250g H2SO4 98% với H = 90%. Tính khối lượng Axit picric tạo ra sau phản ứng :    

Xem đáp án » 12/12/2019 2,232

Câu 6:

Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên?  

Xem đáp án » 12/12/2019 1,943

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85